Gorgany, ukr. Горгани - pasmo górskie w zachodniej części Ukrainy, wchodzące w skład Beskidów Wschodnich. Główny grzbiet przebiega od Przełęczy Wyszkowskiej do Przełęczy Jabłonickiej (Tatarskiej) na południowym wschodzie. Na północny wschód od niego rozciągają się mniejsze pasma, w tym Arszyca i grupa Doboszanki. Między głównym grzbietem a Połoniną Krasną leży grupa Popadii i Busztuła (do 1742 m n.p.m.),
Zbudowane są z fliszu, głównie piaskowców. Charakterystyczne dla Gorganów są duże różnice wysokości względnych; poszczególne grupy górskie oddzielone są od siebie głębokimi dolinami rzek. Stoki gór gęstymi lasami bukowo-jodłowymi i świerkowymi, powyżej górnej granicy lasu - szczególnie silnie rozwinięte piętro kosodrzewiny, w partiach szczytowych pola złomisk skalnych (zw. gorganami), rzadko połoniny. Najwyższe szczyty: Sywula (1836 m n.p.m.), Ihrowyszcz, Bratkowska.
Obszar ten od zawsze odznacza się niewielką gęstością zaludnienia, brak jest większych osad. Gorgany uważane za jedne z najdzikszych gór Europy, odznaczają się brakiem infrastruktury turystycznej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.