Giordano Bruno (1548 - 17 lutego 1600) - włoski dominikanin, w 1576, gdy został oskarżony o herezję wystąpił z zakonu. Następnie podróżował po Europie Zachodniej uczestnicząc w życiu ówczesnych uniwersytetów. W 1579 w Genewie ostał na pewien czas uwięziony przez kalwinów. Jeden z największych umysłów XVI wieku. Za swoje poglądy (jednym z głównych oskarżeń przeciwko niemu było głoszenie teorii Kopernika) został skazany na więzienie i tortury przez inkwizycję rzymską w 1592 roku. Spalony na stosie 17 lutego 1600 roku, po zatwierdzeniu wyroku przez papieża Klemensa VIII.
W swoich poglądach łączył różnorodne kierunki filozoficzne, religijne i naukowe (między innymi astronomię z magią). Głosił, że wszechświat jest nieskończony i jednorodny (z czego wynikał między innymi pogląd, że ludzie nie są jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie). Miał to być twór żywy (ten pogląd zbliżał go do panteizmu). Religię uznał za uproszczoną wersję filozofii, zaś liturgię za wynik zabobonu.
W 1889 roku, na placu Campo di Fiori, w miejscu gdzie został spalony, postawiono pomnik Giordana Bruna.

Pamięć o Giordano Bruno została uwieczniona przez Czesława Miłosza w utworze Campo di Fiori.
Pisma:
  • Dell'infinito universo e mondi (1583)
  • Della causa principio e uno (1584)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.