Gildia,< łac., konfraternia: 1) W średniowiecznej Europie stowarzyszenie o charakterze obronnym, religijnym, towarzyskim lub zawodowym; najbardziej rozpowszechnione były gildie kupieckie, których celem było stworzenie jak najlepszych warunków handlu swoim członkom; na Zachodzie gildie wiązały się ze sprzysiężeniami zawieranymi przez różne grupy społeczne dla obrony własnych interesów. W Polsce charakter gildii miały grupy kupców niemieckich w XII i XIII w.; rozwój gildii w XIV w. — w celu eliminacji konkurencji wewnątrz i z zewnątrz grupy, utrzymania cen, miar, wag, wzajemnej pomocy finansowej. Gildie łączyły kupców różnych specjalności, bądź tylko ściśle określonych, niekiedy też kupców wg kierunku uprawianego handlu (gł. w miastach hanzeatyckich); gildie przetrwały do XIX w.; wyparte przez nowocz. organizacje.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.