Geografia

Geografia (podgląd zawartości)

W Wikipedii Pomóż rozwijać artykuły geograficzne w Wikipedii!! Wikiportal:Geografia Geografia to Ziemi (przestrzeni geograficznej). Nazwa ta pochodzi od greckich słów hê gê = Ziemia i graphein = pisać. Geografia zajmuje się nie tylko analizą rozmieszczenia obiektów czy zjawisk na powierzchni Ziemi, ale także badaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz wpływu człowieka na nie.
Wyniki wyszukiwań związane z "Geografia"
wyników 262