Gabriel Daniel Fahrenheit (ur. 24 maja 1686 w Gdańsku, zm. 16 września 1736 w Hadze) fizyk i inżynier.
Pochodził z rodziny niemieckich kupców, osiadłych w Gdańsku. Od ok. 1709 mieszkał w Holandii, a od 1724 był członkiem Towarzystwa Królewskiego w Londynie. Zajmował się wyrabianiem termometrów - jako pierwszy zastosował rtęć jako ciało termometryczne. W 1725 zaproponował 212-stopniową skalę temperatury (0°F - najniższa temperatura zimy w 1709 w Gdańsku, 212°F - temperatura wrzenia wody), zwaną skalą Fahrenheita. W 1721 opisał zjawisko przechłodzenia wody, stwierdził zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.