Foton jest to cząstka elementarna nie posiadająca ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego, o masie spoczynkowej równej zero \[m_0 = 0 \], liczbie spinowej \[s = 1 \] (fotony są zatem bozonami). Fotony są nośnikami oddziaływań elektromagnetycznych.
W fizyce foton oznacza (φοτος, znaczy światło - gr) kwant fali elektromagnetycznej, np. widzialnego światła. W mechanice kwantowej fala elektromagnetyczna zgodnie z dualizmem falowo - korpuskularnym zachowuje się jak zbiór cząstek (fotonów) lub jak fala (klasyczna optyka). Normalne światło jest dużym zbiorowiskiem fotonów, bardzo czułe instrumenty optyczne w astronomii potrafią rejestrowac pojedyncze fotony.
W zależności od energii fotonów przenoszone przez nie promieniowanie ma inną nazwę. I tak mówi się (poczynając od najwyższej energii fotonu) o promieniowaniu gamma, rentgenowskim (promieniowaniu X), ultrafiolecie, promieniowaniu widzialnym, promieniowaniu podczerwonym , mikrofalach, falach radiowych , mikropulsacjach. Jednak z fizycznego punktu widzenia wszystkie te rodzaje promieniowania mają jednakową naturę.
W próżni fotony poruszają się z prędkością światła. Nie trafiając na żadne przeszkody mogą przebyć wiele miliardów lat świetlnych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.