Flokule, flokuły - jasne twory o rozmiarach 2000-8000 km i czasie życia kilku godzin; obserwowane w chromosferze, za pomocą spektroheliografu. Flokuły mają tendencje do układania się na tarczy Słońca w rodzaj delikatnej siatki chromosferycznej (ang. chromospheric network). Duże skupiska flokuł tworzą pochodnie chromosferyczne (dawniej nazwy "pochodnia" i "flokuły" były używane wymiennie).
Źródło: Kopernik, astronomia, astronautyka. Przewodnik encyklopedyczny. Red. Włodzimierz Zonn. Warszawa: PWN, 1973, s. 86.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.