Faraon - jedno z określeń króla starożytego Egiptu, używane przez Greków (będące zniekształconą wersją egipskiego perui-aa - 'wielki dom').
Termin ten pojawił się w XVI wieku p.n.e., gdy Egipt wkroczył w okres silnej ekspansji terytorialnej pod rządami XVIII Dynastii. Po zjednoczeniu kraju przez Narmera egipski władca nosił tytuł nesut-biti - Ten-który-należy-do-trzciny-i-pszczoły, bowiem w tym okresie godłem Górnego Egiptu była trzcina, a Dolnego Egiptu - pszczoła. Z biegiem czasu zaczęto używać tytułu Król Górnego i Król Dolnego Egiptu oraz Król Południa i Król Północy. Jako symbol zjednoczenia dwóch krain faraon nosił podwójną koronę Pszent czyli koronę Białą i koronę Czerwoną.
Każda korona, a więc również faraon, pozostawała pod opieką bóstwa świętych miast: Nechen - gdzie czczono Nechbet, przedstawianą pod postacią sępa i Buto - gdzie czczono Uto wcieloną w kobrę. Oprócz pszenet, głowę faraona zdobiła złożona korona atef i pasiasta chusta nemes. W dłoniach dzierżył heka (krótki pastorał) i nechacha (bicz).
Faraon był bogiem na ziemi, czyli królem; należał do niebios i był pośrednikiem pomiędzy poddanymi a panteonem. Faraon to wcielenie Pana Niebios Horusa, przedstawianego w postaci |sokoła z rozpostartymi skrzydłami, a później również synem boga Re. Po śmierci faraona identyfikowano go z władcą podziemi Ozyrysem.
Pierwszym królem, który nosił tytuł syna Re był następca Chufu, Dżedefre z IV dynastii. Egipski władca pełnił funkcję najwyższego kapłana, sędziego, głównodowodzącego i budowniczego świątyń. Stał na straży harmonii i porządku - Maat. Faraon posiadał dwa imiona wpisane w kartusz: imię noszone od urodzenia i imię koronacyjne.
Faraon corocznie uczestniczył w święcie opet, procesji barek bogów z Karnaku do Luksoru, podczas którego dokonywało się odnowienie jego władzy. Jednak najważniejszym świętem królewskim był sed. Uroczystość odbywała się po trzydziestu latach rządów faraona i miała charakter rytualnej odnowy sił króla.
Do najwybitniejszych faraonów należeli: Totmes III, Seti I, Ramzes II. W dziejach Egiptu tylko trzy kobiety zostały faraonem: Sebekneferure, Hatszepsut i Tauseret.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.