Falsyfikat - antonim autentyku, fałszerstwo rzeczy oryginalnej w celu mistyfikacji.
Do falsyfikatów zalicza się:
  • dokumenty - sfałszowane lub podrobione (także podrobiony sam podpis, pieczęć itp.)
  • wyroby przemysłu - nielegalne kopie produktów, często o wiele gorszej jakości od ich pierwowzorów, z podrobionymi znakami firmowymi itp., a czasem nawet z podrobionymi dokumentami i innymi zabezpieczeniami mającymi świadczyć o autentyczności produktu i legalności jego sprzedaży na danym terenie
  • dzieła sztuki
    • sprawiające wrażenie pochodzenia z innej, wcześniejszej epoki lub z innego terenu, z innego środowiska itp. - anonimy lub zmyślonego, nie istniejącego autora
    • zawierające późniejsze przeróbki lub uzupełnienia nie pochodzące od autora, z zatajeniem informacji o tych zmianach
    • sprawiające wrażenie oryginału, kopie wierne do złudzenia, łącznie z podrobionym podpisem autora
Etym. od śrdw. łac. - falsificatio - podrabianie (za Kopalińskim)
a także: falsyfikacja, falsyfikacjonizm
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.