Europa Wschodnia - nazwa stosowana dla określenia państw wschodniej części Europy powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Obejmuje one byłe republiki radzieckie, które odzyskały niepodległość, a są to: Rosja (część europejska), Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia. Zajmują one powierzchnię blisko 5,6 mln km², a liczba ludności dochodzi do ok. 210 mln mieszkańców (1993).
Europa_Wschodnia -

Dość często określenie to stosuje się do wszystkich państw byłego bloku socjalistycznego, co jest konsekwencją dualistycznego podziału Europy w okresie zimnej wojny.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.