Eukarioty
Systematyka
Domena: eukarioty
Nazwa systematyczna
Eukaryota
Jądrowe (Eukaryota lub Eukarya zwane też przez biologów Eukariotami lub Eukariontami) - organizmy zbudowane z komórek z jądrem komórkowym, odgraniczonym od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipidową.
W zależności od ujęcia systematycznego jądrowe są traktowane jako królestwo, nadkrólestwo, cesarstwo lub domena.
Komórki eukariotyczne są znacznie większe od prokariotycznych. Choć zmienność rozmiarów i jednych i drugich jest bardzo duża, "typowe" proporcje objętości są rzędu tysiąc do jednego.

EWOLUCJA I PODZIAŁ SYSTEMATYCZNY

Organizmy eukariotyczne wywodzą się z prokariontycznych archeanów, jednak ich wczesne dzieje ewolucyjne są słabo znane. Prawdopodobnie po prokariotycznych jeszcze przodkach wczesne jądrowe odziedziczyły zdolność do ruchu ameboidalnego i fagocytozy, lecz znacznie ją udoskonaliły. Głównym jednak "wynalazkiem" była reorganizacja materiału genetycznego. Komórka eukariotyczna zawiera wielokrotnie więcej materiału genetycznego niż prokariotyczna, dzięki czemu jest w stanie produkować więcej typów białek i ma potencjalnie nieograniczone możliwości regulacji. Materiał genetyczny występuje tu w postaci wielu, skupionych w jądrze chromosomów. Są to liniowe fragmentów DNA związanego z licznymi białkami, które chronią go, powielają i precyzyjnie sterują ekspresją. Komórki eukariotyczne posiadają wiele organelli - zarówno analogiczne do występujących u prokariotów np. rybosomy czy chromosomy (odpowiadające bakteryjnemu genoforowi) jak i takie, których u żadnych prokariotów nie ma. Do tych drugich należy retikulum endoplazmatyczne wraz z błoną jądrową oraz mitochondria i plastydy (np. chloroplasty). Przynajmniej te dwa ostatnie pochodzą ze stosunkowo późnej w skali ewolucyjnej endosymbiozy komórek wczesnych jądrowych z bakteriami i sinicami. Wreszcie około miliarda lat temu komórki eukariotyczne wykształciły możliwość rozmnażania drogą płciową, co jeszcze bardziej zwiększyło ich możliwości ewolucyjne.
Ponieważ zależności ewolucyjne między jądrowymi nie są jasne ich podział systematyczny jest ciągle nie do końca ustalony. Najpowszechniej uznawany jest tradycyjny podział na 4 niższe taksony w randze królestw lub podkrólestw: Jest on jednak bardzo niedoskonały, gdyż pierwszy z tych taksonów jest parafiletyczny w stosunku do pozostałych. Z kolei kladystyka wyróżnia aktualnie (1999r.) do 60 linii, które są najprawdopodobniej monofiletyczne. Taki podział byłby jednak zbyt szczegółowy, szczególnie, że większość znanych nam organizmów zawarta jest w dwu z tych linii. Mógłby jedynie stanowić podstawę do wyróżnienia wyższych jednostek. Niestety próby określenia pokrewieństwa tych linii na podstawie sekwencji genowej cytochromu c i innych enzymów zakończyły się jedynie częściowym sukcesem...
60 wyróżnionych linii to:
 1. Acantharea
 2. Alveolates
 3. Ancyromonas
 4. Apusomonads
 5. Biomyxa
 6. Centroheliozoa
 7. Cercomonads several
 8. Chlorarachniophytes
 9. Coelosporidium
 10. Collodictyon
 11. Copromyxids
 12. Cryothecomonas
 13. Cryptomonads
 14. Desmothoracids
 15. Dimorphids
 16. Diphylleia
 17. Discocelis
 18. Ebriids
 19. Ellobiopsids
 20. Entamoebidae
 21. Excavates
 22. Euglenozoa
 23. Fonticula
 24. Glaucophytes
 25. Granuloreticulosa
 26. Gymnophrea
 27. Gymnosphaerida
 28. Haplosporids
 29. Haptophytes
 30. Kathablepharids
 31. Komokiacea
 32. Luffisphaera
 33. Ministeria
 34. Multicilia
 35. Nephridiophagids
 36. Nucleariidae
 37. Opisthokonts - (Zwierzęta, Grzyby, inne...)
 38. Oxymonads
 39. Parabasalids
 40. Paramyxea
 41. Pelobionts
 42. Phaeodarea
 43. Phagodinium
 44. Phalansterium
 45. Plasmodiophorids
 46. Polycystinea
 47. Pseudospora
 48. Ramicristates
 49. Red algae
 50. Rosette
 51. Spironemids
 52. Spongomonads
 53. Stephanopogon
 54. Sticholonche
 55. Stramenopiles
 56. Telonema
 57. Thaumatomonads
 58. Vampyrellids (ameby żywiące się glonami oraz grzybami)
 59. Viridaeplantae (zielone glony, oraz zielone rośliny)
 60. Xenophyophores
Zobacz też: komórka organizmów żywych, drzewo życia
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.