Embriologia

Embriologia (podgląd zawartości)

Jest to nauka zajmująca się rozwojem zarodkowym organizmów zwierzęcych (w tym człowieka). Zajmuje się procesem rozwojowym charakterystycznym dla zwierząt wielokomórkowych, rozmnażających się płciowo, obejmującym okres od zapłodnienia do opuszczenia osłonek jajowych (w przypadku zwierząt jajorodnych), lub organizmu matki w czasie porodu (w przypadku zwierząt żyworodnych). Zobacz też: embrion.
Wyniki wyszukiwań związane z "Embriologia"
wyników 17