Dziecko -
dziecko w inkubatorze
Dziecko - w podstawowym znaczeniu - młody człowiek, który nie osiągnął jeszcze pełnej dojrzałości. W innym znaczeniu dziecko to także bezpośredni potomek niezależnie od jego aktualnego wieku i stopnia dojrzałości (np. w zdaniu Tomek to dziecko Andrzeja i Krystyny.).

Dziecko w świetle prawa

W świetle polskiego prawa, za dziecko uznaje się każdą osobę od momentu urodzenia, aż do osiągnięcia wieku 18 lat. Dziecko w polskim prawie nie posiada pełni praw obywatelskich i musi zawsze posiadać jakiego prawnego opiekuna, który z jednej strony odpowiada za niego prawnie, a z drugiej ma obowiązek zapewniać mu materialną i psychiczną opiekę.
Prawo (i obowiązek) do sprawowania tej opieki (zwanej prawami rodzicielskimi) przysługuje w pierwszej kolejności biologicznym rodzicom dziecka. Gdy z jakichś względów rodzice nie mogą lub nie chcą sprawować tej opieki, sąd cywilny ma prawo przydzielić ją komuś innemu co jest nazywane adopcją. Opiekunem prawnym dla dzieci, które nie mają rodziców lub ich rodzice zrzekli się swoich praw rodzicielskich i nie zostały adoptowane staje się państwo.
Prawo polskie w obszarze praw dziecka i prawa adopcyjnego jest w pełni zgodne z Kartą Praw Dziecka ONZ, którą Polska ratyfikowała i ma obowiązek przestrzegać.

Rozwój

Dziecko -
, jako żebraczka, fot. Lewis Caroll
Prawidłowością rozwoju dziecka i fazami tego rozwoju zajmuje się Psychologia rozwojowa. Na ogół przyjmuje się istnienie następujących faz rozwojowych ludzi:

 • Poczęcie (-9 mcy)
 • Okres płodowy (-9 do 0 mcy)
 • Poród
 • Niemowlęctwo (0-2 lata)
 • Wczesne dzieciństwo (2-7 lat)
 • Wczesny okres szkolny (7-14 lat)
 • Późny okres szkolny, związany zwykle z dojrzewaniem (14-18 lat)
 • Wczesna dorosłość (18-25 lat)
 • Dorosłość (18-60 lat)
 • Starość (+60 lat)
 • Śmierć

Płeć dziecka

Biologiczna płeć dziecka jest definiowana już w momencie poczęcia i wynika z obecności (lub nie) chromosomu Y w zygocie. Oprócz różnic w budowie genitaliów dzieci aż do okresu dojrzewania, we wczesnym dzieciństwie nie różnią się zbytnio od siebie pod względem budowy ciała, aczkolwiek między chłopcami i dziewczynkami istnieją różnice na przykład w tempie przyrostu masy ciała w tym okresie rozwoju. Istnieją liczne kontrowersje na temat tego, czy płeć dziecka we wczesnym dzieciństwie ma istotny wpływ na cechy jego psychiki, czy też na różnicowanie się tych cech wpływ mają różnice w metodach wychowywania chłopców i dziewczynek.
W wieku 10-14 lat zaczyna się intensywny proces dojrzewania płciowego, w trakcie którego pojawiają się już istotne różnice w budowie ciała kobiet i mężczyzn. Uwieńczeniem tego procesu jest osiągnięcie pełnej dojrzałości płciowej około 18-25 roku życia.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.