W biologii i chemii, dwuwarstwa lipidowa stanowi błonę lub część błony złożoną wyłącznie z cząsteczek lipidów (głównie fosfolipidy). Jest ona podstawą budowy wszystkich błon biologicznych i prekursorem życia opartego na komórkach.
W pewnym zakresie stężeń, niektóre rodzaje lipidów same w probówce z wodą spontanicznie organizują się w dwuwarstwę, która z formalnego punktu widzenia jest liotropową fazą ciekłokrystaliczną typu smektycznego. W ciekłych kryształach liotropowych przyjęło się fazę smektyczną określać mianem fazy lamelarnej (ang. lamellar). Składa sie ona z dwóch przeciwnie uporządkowanych warstw cząsteczek lipidu, z końcami węglowodorowymi zwróconymi do środka warstwy i polarnymi grupami fosforylowymi na zewnątrz. Łańcuch węglowodorowy jest częścią hydrofobową a grupa polarna ze względu na powinowactwo entropowe do wody, częścią hydrofilową. Dwuwarstwy w zależności od stopnia dysocjacji obdarzone są ładunkiem elektrycznym.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.