Dom_Habsbursko-Lotaryński -
Dom Habsbursko-Lotaryński - oficjalna nazwa dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej, zapoczątkowanej przez Marię Teresę von Habsburg oraz Franciszka I Stefana von Lothringen. Stąd też pochodzi nazwa "Dom Habsbursko-Lotaryński" - "Haus Habsburg-Lothringen".

Linia cesarsko-królewska

Potomkowie Franciszka I Lotaryńskiego i Marii Teresy nosili tytuł cesarzy rzymskich narodu niemieckiego do 1806, gdy Franciszek II po powstaniu Związku Reńskiego (będącego pod protektoratem Napoleona Bonapartego abdykował. Dwa lata wcześniej przyjął tytuł cesarza Austrii. Na tronie cesarskim Austrii, królewskim Czech i Węgier jego potomkowie zasiadali do 1918. Najbardziej znanym był Franciszek Józef I. Ostatnim władcą naddunajskiej monarchii był jego syn, Karol I (zm. 1922). Obecnie spadkobiercą praw do utraconych tronów jest syn Karola, Otto von Habsburg (ur. 1912). Młodszym bratem Franciszka Józefa I był cesarz Meksyku Maksymilian I. Powołany na tron w 1864 utracił go w wyniku rewolucji trzy lata później.

Linia toskańska

Dom_Habsbursko-Lotaryński -
Od Ferdynanda III, młodszego brata Cesarza Franciszka I, wywodzi się linia toskańska, panująca w Wielkim Księstwie Toskanii do 1860. Dziś pretendentem do tego tronu jest arcyksiążę Leopold Franciszek (ur. 1942).

Linia cieszyńsko-żywiecka

Dom_Habsbursko-Lotaryński -
Od arcyksięcia Karola – młodszego brata cesarza Franciszka I – wywodzi się linia cieszyńska, Jego potomkowie nosili tytuł książąt Cieszyna. Byli także właścicielami Żywca.

Linia modeńska

Dom_Habsbursko-Lotaryński -
Od Ferdynanda – młodszego syna Marii Teresy – wywodzi się linia Habsburg-d’Este, która w latach 1803-1859 panowała w księstwie Modeny. Ostatnim z tej linii był Franciszek V, który w 1859utracił swe księstwo w wyniku rewolucji. Zmarł bezpotomnie w 1876 nazwisko Habsburg-d’Este nosił później m.in. arcyksiążę Franciszek Ferdynand, austro-węgierski następca tronu. zamordowany w Sarajewie w 1914.

Linie morganatyczne

Z morganatycznych małżeństw kilku arcyksiążąt wywodzą się rodziny arystokratyczne: książąt von Hohenberg, książąt von Altenburg oraz hrabiów Meranu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.