Doba - astronomiczna jednostka miary upływu czasu, równa trwaniu jednego obrotu Ziemi wokół własnej osi. Jako urzędowa jednostka czasu, umownie dzieli się na 24 godziny = 1440 minut = 86400 sekund. Początek doby astronomicznej może wypadać, w zależności od przyjętego założenia, w różnych porach ziemskiego dnia:
  • Doba słoneczna - okres pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami Słońca. Początek doby słonecznej wypada w tym samym momencie dla wszystkich miejsc leżących na tej samej długości geograficznej (średnia długość, przyjęta umownie za wartość stałą wynosi 24 godziny - w rzeczywistości, obecnie średnia doba słoneczna jest ok. 2 ms krótsza).
  • Doba gwiazdowa - okres pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami punktu Barana (23h 56min 04s,09 = 86164,09 s).
  • Doba księżycowa - okres pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami Księżyca (23h 50min 42s = 85842 s).
  • Doba cywilna - okres pomiędzy godziną 00:00 jednego dnia i godziną 00:00 dnia następnego w danej strefie czasowej. Początek doby cywilnej jest w danym miejscu na Ziemi przesunięty o ok. 10-14 godzin w stosunku do początku doby słonecznej. Wynika to z podziału kuli ziemskiej na strefy czasowe, podziału na czas letni i zimowy oraz momentu górowania Słońca na danej długości geograficznej.
  • Doba pokładowa - czas odmierzany na statku przemieszczającym się przez strefy czasowe (np. statek wodny, samolot, statek kosmiczny) liczony od momentu rozpoczęcia podróży.
  • Doba hotelowa - czas przydziału apartamentu dla klienta, liczony od określonej pory doby cywilnej, wyznaczonej w sposób najwygodniejszy zarówno dla klienta, jak i obsługi hotelu, wynikający z najczęstszych pór wprowadzania się lub wyprowadzania gości z hotelu.
Doba jest pozaukładową jednostką miary, czyli nie należącą do układu SI.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.