Dźinizm

Dźinizm (podgląd zawartości)

(sanskr. dźina zwycięzca), inaczej dźajnizm, dźainizm (uwaga: w tekstach stosujących stare zasady transkrypcji pojawia się także forma dżinizm, której obecnie się unika) - to według jednych system religijno-etyczny, według innych nieortodoksyjna religia (w opozycji do ortodoksyjnego hinduizmu i Wed), która powstała w Indiach około VI wieku p. n. e. w reakcji na silnie zrytualizowany braminizm.
Wyniki wyszukiwań związane z "Dźinizm"
wyników 8