Długość Plancka to jednostka długości w naturalnym systemie jednostek oznaczana jako lP:
\[ l_P = c \ t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \]
gdzie: \[\hbar \] - stała Plancka, G - stała grawitacji, c - prędkość światła w próżni. Długość Plancka jest 1020 razy mniejsza niż rozmiar protonu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.