Czas słoneczny to czas wynikający bezpośrednio z pozycji Słońca na niebie.
Określone według czasu słonecznego południe następuje zawsze, gdy Słońce znajduje się w najwyższym punkcie np. w zenicie nad danym południkiem, a północ, gdy znajduje się ono w najniższym punkcie np. w nadirze.
Czas słoneczny jest o tyle wygodny, że do jego pomiaru wystarczy obserwacja ruchu Słońca. Ten sposób pomiaru okazał się jednak niedostateczny wobec coraz szybszego przemieszczania się ludzi. Aby uzyskać bieżący czas lokalny, osoby podróżujące na wschód lub zachód musiałyby przestawiać zegarki o minutę (do przodu w przypadku podróży na wschód i do tyłu, w przypadku podróży na zachód) na każde 28 km (w przybliżeniu). Wobec tej niedogodności wprowadzony został czas strefowy.
Jak policzyć czas słoneczny:
24 h - 360°
1 h (60 min) - 15°
4 min - 1°
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.