Czas

Czas (podgląd zawartości)

Jedno z podstawowych pojęć filozoficznych; wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy czasowe między zdarzeniami. Może być rozumiany jako: chwila, punkt czasowy, odcinek czasu, trwanie, zbiór wszystkich punktów i okresów czasowych. W fizyce klasycznej jest samodzielną wielkością niezależną od innych wielkości biegnącą w takim samym rytmie w całym wszechświecie.
Wyniki wyszukiwań związane z "Czas"
wyników 30