Cykl protonowy lub protonowo-protonowy (pp) - cykl przemian jąder atomowych, których efektem jest m.in. powstawanie dużych ilości energii. Jest źródłem energii Słońca i innych niezbyt masywnych gwiazd. Zachodzi w jądrach gwiazd o temperaturze od kilku do kilkunastu milionów kelwinów. Odkryty przez Hansa Bethe i Charlesa Critchfielda.
Szczegółowy przebieg reakcji
Reakcja1) Wydzielona energia2)
w MeV w \[\frac{TJ}{kg} \]
p + p → D + e+ 1,442 69,1
D + p → 3He 5,494 175,5
3He + 3He → 4He + 2p 12,86 205,8
3He + 4He → 7Be + γ 1,558 21,4
7Be → 7Li + e+ 0,826 11,9
7Li + p → 24He 17,346 208,4
1 - spotyka się również zapisy, w których zamiast p jest 1H
2 - MeV = 106 eV; TJ = 1012 J, wielkość podana dla jednego kilograma reagentów
Ogólny zapis cyklu: 41H → 4He + energia

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.