Ciśnienie Plancka to pochodna jednostka ciśnienia w naturalnym systemie jednostek oznaczana jako pP.
\[p_P = \frac{F_P}{l_P^2} =\frac{c^7}{\hbar G^2} \approx \]4,63309 × 10113 Pa
gdzie: \[\hbar \] - zredukowana stała Plancka, G - stała grawitacyjna, a c - prędkość światła w próżni.
Ciśnienie Plancka jest to takie ciśnienie, które na powierzchnię kwadratu o boku równym długości Plancka, działa siłą równą sile Plancka.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.