Cesarstwo_Trapezuntu -
Cesarstwo Trapezuntu (funkcjonuje także określenie: cesarstwo trapezunckie) – państwo powstałe w 1204 r. na gruzach Cesarstwa Bizantyjskiego na ziemiach wokół miasta Trapezunt (dziś Trabzon we wschodniej Turcji). Cesarstwo istniało w latach 1204-1461.
Cesarstwo założyli przedstawiciele bizantyjskiej dynastii Komnenów, po ucieczce z Konstantynopola, który został zdobyty przez rycerzy IV krucjaty. Przy wsparciu wojsk gruzińskich Komnenowie zdobyli położone na wybrzeżu Morza Czarnego tereny wokół miasta Trapezunt, przez które przebiegały ważne szlaki handlowe.
Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków w 1453 r. Cesarstwo Trapezuntu jeszcze tylko przez kilka lat stawiało opór Osmanom. W 1461 r. sułtan Mehmed II Zdobywca zajął Trapezunt włączając ziemie cesarstwa do własnego imperium.
Zobacz też:
Władcy cesarstwa trapezunckiego
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.