Castra Romana -
Castra Romana (łac. obóz rzymski, l.poj. castrum Romanum), castra Romanorum (łac. obóz Rzymian) – warowny obóz rzymski wznoszony przez legionistów według ściśle określonego planu, przeważnie na wzniesieniu w pobliżu wody i lasu, na terenie umożliwiającym szybkie rozwinięcie szyków{{cytuj stronę | url = http://tomasuscrassus.w.interia.pl/Aquilae/wojsko-obo.html| tytuł = Warowny obóz rzymski| data dostępu = 2009-05-11 | autor = Tomasus Crassus, Portal Aquilae| rok = 2001 | język = pl| cytat = }}; kwadratowy lub prostokątny, otoczony zawsze fosą i wałem (agger), często też murem lub palisadą (vallum), z czterema bramami.
Nad budową oraz stanem urządzeń obozowych czuwał prefekt obozu (praefectus castrorum). Wewnątrz budowano plac (forum) oraz ulice, przy których stawiano namioty legionistów. Przy forum znajdował się ołtarz ofiarny, mównica oraz namioty dowódcy i oficerów. Opis budowy znamy dzięki zachowanemu dziełu Witruwiusza O architekturze ksiąg dziesięć (De architectura).

Typy obozówPortal wiedzy, onet.pl WIEM: Castra 2009-05-15

Castra aestiva – obóz marszowy, zakładany na czas każdego noclegu w czasie kampanii letniej, otoczony rowem, wałem ziemnym oraz palisadą budowaną z drewnianych, zaostrzonych z obu końców pali, przynoszonych przez legionistów z poprzedniego obozu jako część ekwipunku, zwanych pilum muralis{{cytuj stronę | url = http://romanum.historicus.pl/pilum_muralis.html | tytuł = Pilum Muralis| data dostępu = 2009-05-12 | autor = Cosiek, Imperium Romanum| Imię = Nazwisko = | rok = 2006-10-14 | język = pl| cytat = }}Portal: Historyczne bitwy: Uzbrojenie legionów, patrz: Wyposażenie dodatkowe. Cytat: Każdy żołnierz nosił ze sobą po dwa regulaminowe paliki do palisady. . Wszystkie konstrukcje były palone lub rozbierane w momencie opuszczania obozu przez legionistów{{cytuj stronę | url = http://www.histurion.pl/strona/baza/art/oboz_legionow_rzymskich.html | tytuł = Obóz legionów rzymskich| data dostępu = 2009-05-11 | autor = Numismaticus - Wojciech Bogdański, Histurion.pl| Imię = Wojciech Nazwisko = Bogdański| rok = 2006-10-14 | język = pl| cytat = Ścięte drzewa wykorzystywano na bramy i wieże strażnicze, które po skonstruowaniu na miejscu ustawiano na każdym z czterech wałów (wszystkie miały następnego dnia spłonąć, gdy armia wyruszy w drogę). }}. Obozy marszowe było wznoszone w 3 do 6 godzin, czasem zamiast bram pozostawiano przerwy w palisadzie{{cytuj stronę | url = http://romanum.historicus.pl/oboz_rzymski.html | tytuł = Obóz rzymski| data dostępu = 2009-05-12 | autor = Cosiek, Imperium Romanum| Imię = Nazwisko = | rok = 2006-10-14 | język = pl| cytat = }}.
Castra navalia – obóz budowany nad brzegiem dla osłony okrętów wyciągniętych na ląd.
Castra hiberna – obóz zakładany na okres zimy, otoczony drewnianymi i ziemnymi konstrukcjami obronnymi, posiadał bramy oraz wieże strażnicze. Namioty zabezpieczano przed zimnem i opadami skórą oraz słomą lub zastępowano drewnianymi barakamiPortal: Pro Antica:Legion w czasie pokoju i wojny 2009-05-15.
Castra stativa – stały obóz zakładany w miejscach strategicznych, silnie obwarowane, z murowanymi konstrukcjami obronnymi. W zależności od wielkości posiadały urządzenia typowe dla miast; valetudinarium lub lazarety, magazyny, stajnie, sklepy, a nawet termy. Na granicach Imperium Rzymskiego sieć obozów, mniejszych twierdz (castelli) i wież obserwacyjnych połączonych drogami rzymskimiEncyklopedia PWN: limes 2009-05-15 tworzyła systemy obronne zwane limesami.
Przy tego typu obozach powstawały osiedla canabae, które często przeradzały się stopniowo w miastaPortal wiedzy, onet.pl WIEM: Canabae legionis 2009-05-15. Pozostałości po castra Romana dały początek takim miastom jak Kolonia, Wiedeń, Paryż czy Reims. Również nazwy niektórych brytyjskich miast świadczą o tym, że powstały na miejscu rzymskich obozów warownych (Chester, Chichester, Gloucester, Manchester).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.