Canterbury -
Canterbury - miasto, będące siedzibą arcybiskupstwa; leży w hrabstwie Kent. Arcybiskupstwo w tym mieście jest centralnym dla Kościoła anglikańskiego. Liczba mieszkańców (rok 2001) wynosi 42 258, a powierzchnia 23,54 km².

Wczesna historia

W epoce brązu i w neolicie okolice tego miasta były odkrywane. W czasach, kiedy Cesarstwo rzymskie opanowało Brytanię, Canterbury nazywało się wówczas Durovernum. Pierwsza bliżej znana nazwa pochodzi z języka staroangielskiego; to jest Cantwarebyrig.

Świadectwa obiektów sakralnych

W Canterbury znajdują się trzy obiekty sakralne wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO:
  • Katedra w Canterbury - zbudowana w okresie późnego gotyku w stylu perpendykularnym, która wznosi się na placu Henryka IV.
  • Najstarszy zachowany w Anglii kościół parafialny św. Marcina założony przez Świętego Augustyna z Canterbury, który przybył do Anglii w roku 597.
  • Ruiny wczesnośredniowiecznego opactwa zbudowanego również przez Augustyna; zostało ono zniszczone w okresie reformacji w XVI w.

Historia najnowsza

W czasach króla Henryka VIII z dynastii Tudorów, kiedy Anglia stawała się krajem protestanckim, za główne biskupstwo wyznaczono właśnie arcybiskupstwo w mieście Canterbury. prymasem Anglii jest biskup Canterbury. W czasie drugiej wojny światowej miasto ucierpiało z powodu nalotów Luftwaffe. Zmarł tutaj także autor powieści z serii o Jamesie Bondzie, Ian Fleming
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.