Bytom jest miastem w południowej Polsce w województwie śląskim. Prawa miejskie uzyskał w 1254 roku. Ważny ośrodek gospodarczy i kulturowy Śląska: kopalnie węgla kamiennego, 2 huty, duży węzeł kolejowy, znane zakłady odzieżowe, siedziba Opery Śląskiej , Muzeum Górnośląskiego , Śląskiego Teatru Tańca.

Geografia

Transport

Znaczący węzeł kolejowy i drogowy. Krzyżują się tu linie z Gliwic i z Tarnowskich Gór oraz drogi z Gliwic, Opola, Ostrowa Wielkopolskiego, Katowic i Dąbrowy Górniczej.

Turystyka

Zabytki

 • Wzgórze św. Małgorzaty - od XI w. istniał tu warowny gród. Dziś stoi tu kościół św. Małgorzaty z 1881 r. oraz cmentarz parafialny.
 • Piwnice Gorywodówgotyckie podziemia z końca XIII w. wymurowane z dolomitu.
 • Kościół WNMP - wzniesiony przed 1254 r. (prawdopodobniej ok. 1230 r.); gotycki, przebudowany na początku XVI w. i w połowie XIX w. we wnętrzu obraz Matki Boskiej z około 1415 r.
 • Kościół św. Wojciecha - (dawniej Mikołaja) wzniesiony w XIII w.; w XV w. zastąpiono drewnianą świątynię na murowaną; przebudowany w XVIII w.
 • Kościół św. Ducha - barokowa kaplica wzniesiona w latach 1721–1728 na miejscu wcześniejszej drewnianej (wzniesionej przez Kazimierza księcia bytomskiego w XIII w.)
 • Krzyż Pokutny – wykonany z piaskowca (prawdopodobnie z X w.)
 • Kościół św. Jacka – neoromański, wzniesiony w latach 1908-1911.
 • Kościół św. Trójcy – neogotycki, wzniesiony w 1886
 • Budynek Opery Śląskiej - wzniesiony w latach 1899–1903 w stylu klasycystycznym.
 • Cmentarz Mater Dolorosa - założony w 1876 r. z wieloma zabytkowymi nagrobkami.
 • Cmentarz Żydowski - założony w 1866 r.
 • Budynek IV L.O. – secesyjny wzniesiony w 1901 r.
 • Budynek Szkoły Muzycznej - wzniesiony w latach 1867-1870 w stylu neogotyckim.
 • Budynki sądu i więzienia – neogotyk (1860 r.); sąd w stylu neorenesansowym.
 • Budynek Poczty – neorenesansowy wybudowany w latach 1905-1909.
 • Budynek filii Muzeum Górnośląskiego – eklektyczny, wybudowany w latach 1897-1898.
 • Liczne zabytkowe kamienice z XIX i XX w. (secesja, neorenesans, neogotyk, eklektyzm)

Edukacja

wydziały innych uczelni:

Historia

książęta Bytomia

Piastowie Piastowie bytomsko-kozielscy
 • 1280/1-1312
  • Kazimierz (syn Władysława, od 1280/1 w wyniku podziału z bratem Bolkiem I w Bytomiu i Opolu, od 1284 samodzielny książę bytomski, od 1289 lennik króla Czech Wacława II, od 1303 w wyniku podziału z synami strata Koźla i Toszku)
 • 1303-1328
 • 1303-1352
 • 1312-1316
  • Siemowit (brat, od 1311 koregent ojca, Bytom, usunięty)
 • 1312-(ok.)1345
  • Jerzy (brat, współrządca Władysława)
 • 1312-1328
 • 1340-(ok.)1350
 • 1336- 1342
 • 1342-1354 lub 1355
 • 1354 lub 1355-1357
 • od 1354/5
  • Koźle i północna część księstwa bytomskiego do książąt oleśnickich
  • południowa część księstwa bytomskiego do książąt cieszyńskich

Piastowie oleśniccy (części północnej miasta i księstwa)

Piastowie cieszyńscy (części południowej miasta i księstwa)

panowie Bytomia

królowie Węgier Piastowie opolscy Hohenzollernowie 1620 - miasto odebrali Hohenzollernom Habsburgowie
Henckel von Donnersmarckowie
 • Łazarz I Starszy - 1623 - 1624
 • Łazarz II Młodszy - 1624 - 1664
 • Gabriel I - 1664 - 1666
 • Jerzy VII Fryderyk - 1666 - 1671
 • Leon Ferdynand, pierwszy wolny pan stanowy Bytomia (zob. niż.) - 1671 - 1699
 • Karol Józef Erdmann, drugi wolny pan stanowy Bytomia - 1699 - 1745
 • Franciszek Ludwik - 1748 - 1768
 • Łazarz III, piąty wolny pan stanowy Bytomia - 1768 - 1805
 • Karol - 1805 - 1808
1808 - miasta w wyniku reform w państwie pruskim uzyskały niezależność.

wolni panowie stanowi Bytomia

 1. Leon Ferdynand - 1671 - 1699
 2. Karol Józef Erdmann - 1699 - 1745
 3. Leon Maksymilian - 1748 - 1771
 4. Wiktor Amadeusz - 1771 - 1793
 5. Łazarz III - 1793 - 1805
 6. Erdmann Gustaw - 1805 - 1805
 7. Gustaw Adolf - 1805 - 1813
 8. Eliasz Maksymilian - 1813 - 1827
 9. Karol Łazarz - 1827 - 1864
 10. Łazarz Alojzy - 1864 - 1876
 11. Fedor - 1876 - 1893
 12. Lotar - 1893 - 1896
 13. Guido, 1. książę von Donnersmarck (zob. niż.) - 1896 - 1916
 14. Edgar, 1. hr. von Henckel-Gaschin - 1916 - 1939
 15. Alfons - 1939 - 1963
 16. Kraft - 1963 - 1977
 17. Hugo IV - 1977 - 1989
 18. Hans, 2. hr. von Henckel-Gaschin - 1989 - 1993
 19. Karol Józef - od 1993
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.