Brześć, Brest, Brześć Litewski, Brześć nad Bugiem, Brześć Białoruski (Брэст, Берасьце) to miasto na Białorusi, nad Bugiem. Leży tuż za przejściem granicznym w Terespolu. 299 tys. mieszkańców 1996
Położenie geograficzne: 23°35'00" N, 52°06'00" E

Historia

Znane jest z zawartej tu w 1596 roku unii między katolikami a prawosławnymi, która przetrwała na tych terenach 300 lat. W czasach I Rzeczpospolitej miasto wchodziło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego (stąd nazwa: Brześć Litewski), było siedzibą województwa i diecezji. Po III rozbiorze miasto dostało się we władanie Rosji, zamieniono je w twierdzę.
W Brześciu zawarto w trakcie I wojny światowej dwa traktaty pokojowe (jeden z URL, drugi z Rosją Sowiecką). Również w Brześciu odbył się w 1930 roku słynny proces działaczy antysanacyjnych (Wincenty Witos, Herman Liebermann) mający zastraszyć opozycję przed zbliżającymi się wyborami do sejmu. W latach 1920-39 stolica województwa poleskiego, wojewodą był tu m.in. Kostek-Biernacki. Od 1939 roku miasto znajduje się w graniach Białorusi, jest siedzibą władz obwodu. W 1941 bohaterska obrona twierdzy przed atakującymi Niemcami. Obwód brzeski uczestniczy w polsko-ukrańsko-białoruskim euroregionie Bug.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.