Grzyb atomowy
(powiększ - inne zdjęcie)

Bomba jądrowa - bomba, której energia niszcząca powstaje na skutek gwałtownej, niekontrolowanej reakcji jądrowej.
Rodzaje bomb jądrowych:
BOMBA JĄDROWA – inaczej zwana bombą atomową to bomba o ładunku jądrowym należąca do broni masowego rażenia; budowa, rozmiary i masa zbliżone do konwencjonalnej bomby lotniczej. Ładunek jądrowy stanowi substancja rozszczepialna (uran 235 lub pluton 239). Do momentu wybuchu ładunek jądrowy jest podzielony na kilka części, każda o masie mniejszej od masy krytycznej. Poszczególne części ładunku jądrowego umieszczone są w reflektorze neutronów, który ogranicza wylot neutronów, zwiększa przychwytywanie rozszczepiającej się w wyniku reakcji termojądrowej substancji, a tym samym zwiększa moc wybuchu. Pod wpływem wybuchu zwykłego ładunku wybuchowe- go poszczególne części ładunku jądrowe- go łączą się w masę ponadkrytyczną, wywołującą natychmiastową łańcuchową reakcję jądrową i wybuch. Moc wybuchu bomby atomowej określa równoważnik trotylowy. Urządzenie zapłonowe bomba jądrowa składa się z mechanizmu o działaniu czasowym lub uderzeniowym. detonatora i ładunku materiału wybuchowego. Powłoka bomby jądrowej wykonywana jest z twardego, trudno topliwego materiału, który zmniejsza w początkowym okresie reakcji jądrowej rozpadnięcie się ładunku, a przez to zwiększa jego wykorzystanie i moc wybuchu jądrowego. Bomby jądrowe dzieli się na bomby rozszczepieniowe i bomby termojądrowe a także neutronowe.
Broń jądrową po raz pierwszy zastosowali Amerykanie. Została ona zrzucona z samolotów na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki. Broń ta jest środkiem walki która może przyczynić się do samozagłady ludności. Jest bardzo groźna i może dostać się w niepowołane ręce. Do grupy tej należą głowice, których jedynym źródłem energii (oczywiście z wyjątkiem ładunku konwencjonalnego) jest reakcja rozszczepienia . W bombach takich poprzez gwałtowne złączenie (w wyniku wybuchu ładunku konwencjonalnego) kilku (z reguły dwóch) części ładunku rozszczepialnego o masie podkrytycznej przekracza krytyczną granicę reakcji. W przypadku ładunku z Pu-239 łączenie mas podkrytycznych było nieskuteczne z powodu przedwczesnego rozwijania się reakcji łańcuchowej - w Los Alamos opracowano metodę wybuchowej kompresji kulistego ładunku podkrytycznego, w wyniku czego wzrastała gęstość i masa stawała się nadkrytyczna.
Do broni rozszczepialnej zalicza się także ładunki trójfazowe. Wykorzystuje się tutaj fakt,że w reakcji termojądrowej wydziela się olbrzymia ilość prędkich neutronów, które mogą rozszczepić otoczkę z U-238 (uran naturalny) w reakcji rozszczepienia podtrzymywanego. Ładunek trófazowy umożliwia skonstruowanie zwartej bomby o największych energiach wybuchu (pow. 100 Mt).
Moc ładunku jądrowego określa się za pomocą równoważnika trotylowego. Jest to ilość trotylu niezbędna do uzyskania energii odpowiadającej energii wybuchu danego ładunku jądrowego. Równoważnik trotylowy oznacza się skrótem kt (kilotona) lub Mt (megatona). Wybuch bomby jądrowej o sile 1 kt jest równy wybuchowi jednego tysiąca ton trotylu, a wybuch o mocy 1 Mt odpowiada wybuchowi jednego miliona ton trotylu.


Link zewnętrzny Broń Chemiczna i Biologiczna
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.