Bolesław Bierut właściwie Bolesław Biernacki, nazwisko Bierut jest skrótem od Biernacki i Rutkowski, pseudonim Tomasz (urodzony 18 kwietnia 1892 w Rurach Jezuickich - zmarł 12 marca 1956 w Moskwie) - zecer, polski działacz komunistyczny, agent sowiecki, jeden z pierwszych przywódców Polski Ludowej.
Bolesław Bierut
Funkcja: Prezydent Państwa
Okres urzędowania: 1944 - 1952
Poprzednik: Ignacy Mościcki
Następca: Aleksander Zawadzki
Data urodzin: 18 kwietnia1892
Data śmierci: 12 marca 1956
Zawód: -
Partia polityczna: brak

Pochodził z rodziny chłopskiej. Wykształcenie średnie. W młodości pracował jako zecer. Od roku 1912 był związany z lewicowym ruchem robotniczym (PPS Lewica), od 1918 w KPRP. Początkowo w KPP nie wykazywał się szczególną aktywnością, niektórzy wątpią, czy wówczas do niej należał. W latach 30. aktywnie działał w Kominternie i był tajnym funkcjonariuszem NKWD. Więziony przez władze sanacyjne w Rawiczu (dzięki czemu udało mu się "przeczekać" stalinowskie czystki). W czasie II wojny światowej przebywał na terenie ZSRR i na polskich terenach okupowanych przez ZSRR. W roku 1943 roku został przerzucony do Polski, gdzie wszedł w skład Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Od stycznia 1944 roku przewodniczący Krajowej Rady Narodowej (władza utworzona przez komunistów w czasie II wojny światowej). W dniu 5 lutego 1947 wybrany przez Sejm Ustawodawczy na Prezydenta Polski, którym był do czasu uchwalenia konstytucji PRL. Od 21 listopada 1952 do 18 marca 1954 roku był premierem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL). Realizował program pełnego uzależnienia Polski od ZSRR. Wywiązywał się poprawnie z roli, jaką mu przydzielono. Odpowiada za liczne zbrodnie systemu komunistycznego w Polsce (por. stalinizm). Z jego osobą wiąże się też problem kultu jednostki (na jego cześć Bierutowicami nazwano jedną z miejscowości na Dolnym Śląsku, był jedynym I sekretarzem, którego imieniem nazywano w Polsce ulice). Zmarł w 1956 roku w Moskwie, gdzie był gościem XX Zjazdu KPZR. Snuto liczne przypuszczenia co do okoliczności jego śmierci. Żadnego z nich nie udało się do tej pory potwierdzić. Po Warszawie krążył w owym czasie makabryczny dowcip o podróży Bieruta do Moskwy pojechał w futerku, a wrócił w kuferku.
Choć z usposobienia małomówny i nieśmiały, uczuciowo związany był z wieloma kobietami, m.in. z Wandą Górską. Wzorem Józefa Stalina lubił pokazywać się z dziećmi (na jednej z fotografii trzyma na rękach Agnieszkę Holland). Poczta Polska wydała również znaczek pocztowy przedstawiający Bieruta w otoczeniu dzieci.
Syn Bolesława Bieruta Jan Chyliński pełnił w latach siedemdziesiątych misję ambasadora Polski w Bonn.

Bibliografia

  • Andrzej Garlicki "Bolesław Bierut"
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.