Bitwa pod Nikopolis 250
W roku 250 Goci pod przywództwem Kniwy wtargnęli do Mezji. Jeden z ich oddziałów w sile 70 000 ludzi obległ miasto Novae na południowym brzegu Dunaju, a później zwrócił się przeciwko miastu Nikopolis (obecnie Nikjup), podczas gdy drugi oddział ruszył drogą rzymską w kierunku Philippopolis. Wódz rzymski Decjusz przybył rychło z wojskiem, ale skierował uderzenie nie przeciw operującym w Mezji napastnikom, lecz przeciw okupującym Dację Karpom, których usunął z terytorium Dacji. Dopiero potem cesarz uderzył na Gotów oblegających Nikopolis, osiągając wielkie zwycięstwo (poległo 30 000 barbarzyńców). Resztki pokonanych Gotów ruszyły przez góry trackie w kierunku Filippopolis. Po drodze zdołały zadać klęskę ścigającym ich wojskom rzymskim, po czym w wyniku zdrady zdobyły miasto. Mieszkańcy Filippopolis zostali częściowo wymordowani, a częściowo wzięci w niewolę.
Dopiero w drodze powrotnej objuczeni zdobyczą Goci w okolicy miasta Abrittus zostali zaskoczeni przez Rzymian pod wodzą samego cesarza. Jednak już w roku następnym w Dolnej Mezji Goci odnieśli kolejne zwycięstwo nad Rzymianami. Obwołany przez niedobitki wojsk cesarzem Trebonian Gall zawarł z Gotami poniżający w oczach Rzymian układ, gwarantujący Gotom w zamian za opuszczenie terytorium rzymskiego swobodne zebranie wszystkich łupów i wznowienie rocznego trybutu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.