Bitwa pod Mantyneą (418 p.n.e.) miała miejsce podczas drugiej wojny peloponeskiej (431-404 p.n.e.).
Po kilkunastu latach walk Ateńczycy zawarli porozumienie pokojowe z Argos, Mantyneą i Eleją. Korynt odmówił jednak zawarcia pokoju. Przez kilka lat dochodziło do coraz poważniejszych konfliktów lokalnych. W końcu w 418 roku p.n.e. pod Mantyneą doszło do bitwy połączonych sił Aten, Argos i Mantynei z wojskami Sparty, Tegei i Arkadów (obie armie liczyły po 10 000 zbrojnych).
Argiwczycy i ich sprzymierzeńcy zaatakowali gwałtownie, ich przeciwnicy zaś szli wolno przy dźwiękach fletów. Starcie zakończyło się wielkim zwycięstwem Spartan, którzy zmazali tym samym zarzut tchórzostwa jakie stawiali im Hellenowie po bitwie pod Sfakterią.
Skutkiem tej bitwy było zerwanie przez Argos i Mantyneę sojuszu z Atenami i podpisanie 50-letniego układu pokojowego ze Spartą.
Straty
  • Spartanie - 300 ludzi
  • Argiwczycy - 700 ludzi
  • Mantinejczycy - 200 ludzi
  • Ateńczycy - 200 ludzi
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.