Biebrza -
Biebrza to rzeka w północno-wschodniej Polsce, prawy dopływ Narwi. Długość: ok. 165 km,
Powierzchnia dorzecza: 7 051 km2.
Biebrza bierze swoje źródła na południe od Nowego Dworu na Podlasiu, uchodzi do Narwi ok. 3 km od Wizny. Za pomocą Kanału Augustowskiego łączy się z Niemnem. Biebrzę charakteryzuje asymetria dorzecza, bardziej rozwinięte jest dorzecze prawobrzeżne - 75,5% (głównie rzeki spływające z Pojezierza Mazurskiego, lewobrzeżne stanowi tylko 24,5%.
Na całej długości rzeka płynie Pradoliną Biebrzy, która ma największą w Polsce pojemnością retencyjną (porównywalną do pojemności największych w kraju zbiorników wodnych). Jest to szczególnie ważnie w czasie wiosennych roztopów, gdy rzeka tworzy rozległe rozlewiska.
Biebrza i jej dorzecze stanowi największy w Polsce region bagien i objęty jest ochroną - znajduje się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Niemal cała Biebrza znajduje się na terenie parku (ok.155km). Ze względu na walory przyrodnicze, rzeka jest popularnym miejscem spływów kajakowych, szczególnie atrakcyjne są one w czasie wiosennych wezbrań wody. Dlatego też wyznaczono szlak wodny o długości 135km, zaś na brzegu przygotowane są pola namiotowe i punkty widokowe.
Ważniejsze miejscowości przez które przepływa Biebrza: Zobacz też:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.