Benedyktyni -
Benedyktyni - pełna łacińska nazwa Ordo Sancti Benedicti (O.S.B.). Najstarszy katolicki zakon mnisi, założony w 529 roku przez św.Benedykta z Nursji. Motto zakonu brzmi: Ora et labora (módl się i pracuj). Mnisi składają cztery śluby: ubóstwa, posłuszeństwa, czystości oraz stabilitas loci (stałości miejsca zamieszkania). Benedyktyni przyczynili się do rozwoju kultury europejskiej, prowadzą słynne szkoły, zajmują się ogrodnictwem i zielarstwem. Nadal produkują na bazie własnej recepty likier z 40 ziół, zwany benedyktynem. Pierwsi produkowali go zakonnicy francuscy w klasztorze w Fécamp (Normandia).
Pierwsze opactwo w Monte Cassino (Włochy) istnieje do dziś, posiada najstarszą bibliotekę w Europie, jego scriptorium, w którym przepisywano ręcznie manuskrypty, należy do najcenniejszych zbiorów z okresu średniowiecza. W czasie II wojny światowej klasztor został zbombardowany przez wojska amerykańskie, wiele cennych dzieł zaginęło. U podnóży klasztoru toczyły się zacięte walki. Zdobyty 18 maja 1944 przez polską armię generała Władysława Andersa (II Korpus Polski). Dziś znajduje się tam największy polski cmentarz poza granicami kraju. Po wojnie klasztor odbudowano.
Zakon benedyktynów dał chrześcijaństwu 40 papieży i 3600 świętych i błogosławionych. Pierwszym papieżem benedyktynem był Grzegorz I Wielki, on był też pierwszym biografem Benedykta z Nursji. Do innych znanych benedyktynów należą: Anzelm z Canterbury, Pierre Abelard, Alkuin i Paweł Diakon. W Polsce benedyktyni są obecni od 1006, obecnie istnieją klasztory w Tyńcu, Biskupowie i Lubiniu. Dawne opactwa znajdują się między innymi w Mogilnie, Trzemesznie, Łęczycy, i na Świętym Krzyżu (Łysej Górze). Benedyktyni zajmują się pracą naukową i rekolekcyjno-duszpasterską (pod kierunkiem bendyktynów tynieckich dokonano przekładu Biblii - zwanej Biblią Tysiąclecia).

Benedyktyni i ubóstwo

Zakon benedyktyński kultywuje ubóstwo, należy opuścić wszystko by całkowicie oddać się Bogu. Nie chodzi o to by utożsamić się z tymi, którzy nic nie posiadają, lecz o to by lepiej ich zrozumieć. Ubóstwo polega na bezgranicznym zaufaniu Bogu, gdyż, jeśli pozbędziemy się wszystkiego, jedynym zabezpieczeniem będzie Chrystus, nie pozostanie już nic prócz wiary, że Pan zaopiekuje się swymi dziećmi i nie pozwoli im zginąć. Ubogi nie jest narażony na pokusy samowystarczalności, gdyż nie posiada niczego, co mogłoby mu wystarczyć. Benedyktyni poprzez ubóstwo pragnęli upodobnić się do Jezusa i naśladować Go. Dobra doczesne nie są nic warte, gdyż prawdziwy skarb jest w niebie. Pragnęli posiadać tylko tyle, co zaspokaja ich rzeczywiste potrzeby, resztę rozdawali, nie martwiąc się o jutro, gdyż bezgranicznie ufali Bogu.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.