Bełty (Bełcz, Bolc), polski herb szlachecki.
Bełty_(herb_szlachecki) -

Bełty I: trzy srebrne bełty ułożone w gwiazdę, środkowy żeleźcem do góry, na tarczy czerwonej. W szczycie hełmu pięć strusich pióra.
Bełty II: w polu czerwonym dwa srebrne bełty, na krzyż ukośny ułożone, w koronie trzy pióra.
Bełty III: w polu czerwonym trzy srebrne bełty, ostrogami na dół, nad piórem środkowego krzyż srebrny, w koronie ogon pawi.
  • Najwcześniejsze wzmianki:
zapis z 1412 roku.
ornatowski.com podaje 39 nazwisk posługujących się tym herbem: Boltz, Kierdej, Januszowski, Graniewski, Grambiewski, Cirisser, Chorowski, Choroszewski, Belt, Chochoński, Łata, Bergielski, Bergielewicz, Bergayło, Berends, Beneszko, Benedyktowicz, Bełt lub Bełtowicz, Chochorowski, Radziwanowski, Wolszleger, Śniechowski, Śmi(ie)chowski, Strzelnicki, Stradecki, Skoropadski, Rembowski, Kolędowski, Radziwonowski, Kudere(o)wski, Późniak, Pożniak, Pożaryc(s)ki, Potorzycki, Potarczycki, Połonicki, Pelicki, Zwierkowski, Radziwoński.
  • Odmiany:
Grafika:HerbBelty2.ws.png|Bełty, odmiana II Grafika:HerbBelty3.ws.png|Bełty, odmiana III
  • Zobacz też:
herbarz, rycerstwo, Herb szlachecki
  • Linki zewnętrzne:
genealog.home.pl
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.