Bakterie to jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej. Ze względów historycznych pojęcie to jest dosyć nieprecyzyjne: Tradycyjnie (mniej więcej do połowy XX w.) obejmowało wszystkie prokarionty za wyjątkiem sinic zaliczanych do glonów. Według "systematyki pięciu królestw" wszystkie prokarionty zgrupowano w jedno królestwo Monera z dwoma podkrólestwami Eubacteria i Archaea czyli "bakterie właściwe" i archeany, a sinice zaliczono do tych pierwszych jako niższy takson. Dokładniejsze badania na poziomie molekularnym wykazały, że z ewolucyjnego punktu widzenia archeany są równie odległe od reszty prokariontów jak od eukariontów, a pod pewnymi względami nawet bliższe tym ostatnim (patrz intron). Spowodowało to zaproponowanie "systematyki trzech domen", według której "bakterie właściwe" stanowią jedną z trzech domen obok archeanów i eukariontów. W tym ujęciu polskie słowo "bakteria" powinno odnosić się do podkrólestwa Eubacteria równoważnego z domeną Bacteria. Bakterie należą do najmniejszych komórek. Ich rozmiary z reguły nie przekraczają 1 μm (1 mikrometr). Spoczynkowa forma bakterii to przetrwalniki, które charakteryzują się znacznym stopniem odwodnienia zawartej w nich cytoplazmy, grubymi i wielowarstwowymi osłonami. Przetrwalniki umożliwiają bakteriom przetrwanie z trudnych warunkach.
Bakteriami zajmuje się mikrobiologia oraz jej wyspecjalizowany dział - bakteriologia. Poniżej przykładowe gatunki bakterii chorobotwórczych:
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.