Asfiksja jest to stan niedoboru tlenowego w organizmie. Jeśli nie podejmie się natychmiastowych czynności ratowniczych, prowadzi do szybkiej utraty przytomności i śmierci. Asfiksja to inaczej uduszenie lub anoksja.
Asfiksja u ludzi wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.
Przyczynami asfiksji są:
 • Fizyczne zablokowanie dróg oddechowych na drodze z i do płuc
  • Zgniecenie lub przyciśnięcie klatki piersiowej lub brzucha
  • Zadławienie
  • Utonięcie
  • Duszenie, lub zewnętrzne zaciśnięcie szyi lub gardła, np. za pomocą liny (powieszenie) lub rąk
  • Zwężenie dróg oddechowych z powodu astmy lub reakcji anafilaktycznej
  • Zachłyśnięcie się wymiocinami
  • Asfiksja pozycyjna
  • Bardzo niebezpieczne i często śmiertelne praktyki erotyczne związane z duszeniem (asfiksja erotyczna), także asfiksja autoerotyczna
 • Oddychanie w środowisku ubogim w tlen, np.:
  • Napełnianie naczyń kriogenicznych płynnymi, odtlenowanymi gazami, takimi jak azot, w zamkniętym pomieszczeniu
  • Kadzie fermentacyjne w browarach (atmosfera w nich obfituje w dwutlenku węgla)
  • Ładownie statków, pełne beztlenowych gazów cięższych od powietrza
  • Wadliwe urządzenia do nurkowania, podające mieszankę gazów o niedostatecznej ilości tlenu
  • Oddychanie niskotlenową mieszanką gazów (przeznaczoną do głębokiego nurkowania) w zbyt płytkiej wodzie - ciśnienie parcjalne tlenu jest zbyt niskie, by człowiek mógł zachować przytomność.
 • Kontakt ze związkami z grupy cyjanków i inne zatrucia
 • Różnego typu ataki powodujące zatrzymanie czynności oddechowej
 • Zespół bezdechu śródsennego
Problemy podczas porodu mogą prowadzić do niedotlenienia u noworodka.
Przedłużająca się asfiksja, jeśli nie zakończy się śmiercią, może prowadzić do uszkodzenia mózgu. Jeśli wystąpi ona przy urodzeniu, nowo narodzonemu dziecku grozi porażenie mózgowe.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.