Arytmetyka

Arytmetyka (podgląd zawartości)

To w najprostszym rozumieniu nauka o liczbach (przede wszystkim naturalnych, całkowitych i wymiernych) oraz o posługiwaniu się nimi (czyli liczeniu). Trudno ustalić jej początki; przyjmuje się, że pierwsze teoretyczne problemy w tej dziedzinie podjęli starożytni Grecy, którzy na przykład podali dowód istnienia nieskończenie wielu liczb pierwszych i sposób ich znajdowania (XIX wieku arytmetyka została zaksjomatyzowana (Grassmann, Peano).
Wyniki wyszukiwań związane z "Arytmetyka"
wyników 150