Arcybiskup -

Arcybiskup (gr. arche - pierwszeństwo, gr. episkopos - nadzorca, biskup) - tytuł honorowy nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").
Pierwotnie arcybiskup był biskupem ważnego miasta regionu, sprawujący pieczę duszpasterską nad całym często krajem. Miał prawo przewodniczyć synodom podległych sobie biskupów, korygować ich prace, prowadzić wybory lub mianować nowych biskupów w swym terenie, udzielać im święceń. W historii utworzyła się w ten sposób instytucja arcybiskupa metropolity.
)
Obecnie wyróżnia się cztery rodzaje arcybiskupów:
  • Metropolita - biskup noszący paliusz, stoi na czele metropolii, obejmującej diecezje (sufraganie);
  • Biskupi stojący na czele pojedynczych archidiecezji bez sufraganii;
  • Biskupi tytularni - stojący na czele nieistniejących diecezji - używani najczęściej w papieskiej dyplomacji lub w duszpasterstwie wojskowym (np. arcybiskup polowy Wojska Polskiego);
  • Biskupi rezydencjalni - tytuł czysto honorowy.
Metropolitą prowincji rzymskiej jest papież. W Kościołach Wschodnich metropolici mają znacznie więcej władzy: wpływ na wybór biskupów, tworzenie diecezji i inne; zachowują więc część pierwotnej struktury metropolitalnej.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.