Apostoł (gr. apostolos = posłaniec) – termin używany w Nowym Testamencie na określenie najbliższych uczniów Jezusa powołanych przez niego osobiście, do głoszenia jego nauk. Według Ewangelii św. Marka było ich dwunastu (liczba nawiązuje do 12 plemion Izraela):
  • Piotr (Szymon zwany też Kefasem)
  • Jakub (zwany Większym)
  • Jan, Andrzej
  • Filip, Bartłomiej
  • Tomasz (zwany Niewiernym)
  • Mateusz
  • Jakub (syn Alfeusza)
  • Szymon (zwany Gorliwym)
  • Juda Tadeusz
  • Judasz (zwany Iskariotą).
Następcami apostołów są biskupi. Apostołowie już w pierszych latach istnienia kościoła powoływali biskupów, prezbiterów i diakonów. Tak samo i dziś biskupi udzielają święceń diakońskich, kapłańskich i biskupich.
Po śmierci Judasza apostołowie wybrali na jego miejsce Macieja.
W pierwszych latach chrześcijaństwa apostołowie przebywali w Jerozolimie, autorytet ich był uznawany i w innych gminach chrześcijańskich. Powszechnie nazywa się apostołem także św. Pawła.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.