Anna Walentynowicz (ur. 1929), działaczka Wolnych Związków Zawodowych, robotnica Stoczni Gdańskiej pracująca jako operator suwnicy. Za niezależną działalność związkową została karnie zwolniona z pracy w 7 sierpnia 1980, gdy brakowało jej do emerytury 5 miesięcy. Decyzja dyrekcji wywołała 14 sierpnia strajk, w czasie którego powstał NSZZ Solidarność, a Walentynowicz i zwolnionego wcześniej Lecha Wałęsę przywrócono do pracy.
Odeszła z "Solidarności" jeszcze w latach 80-tych, krytykując ówczesne kierownictwo związku skupione wokół Wałęsy. Po przemianach demokratycznych nie zgadzała się z polityką tworzących rządy partii solidarnościowych. W 2000 odmówiła przyjęcia tytułu honorowego obywatela Gdańska. Będąc w trudnej sytuacji materialnej w 2003 roku wystąpiła o 120 tys. złotych odszkodowania za prześladowania w latach 80-tych, choć wcześniej wykluczała taki krok. W lutym 2005 roku sąd w Gdańsku odmówił przyznania świadczeń ze względu na przedawnienie roszczeń. Po tym Walentynowicz nie zgodziła się przyjąć emerytury specjalnej od premiera Belki. Ostatecznie w kolejnej instancji 22 lutego sąd przyznał jej 70 tys. złotych odszkodowania.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.