Andrzej Schlüter Młodszy (1660 - 1714)
Wybitny rzeźbiarz i architekt, przedstawiciel nurtu klasycyzującego w sztuce baroku. Urodził się w Gdańsku. Początkowo działał w Polsce, współpracując z architektem niderlandzkiego pochodzenia Tylmanem z Gameren. W 1694 przeprowadził się do Niemiec na dwór Wielkiego Elektora księcia Fryderyka Wilhelma, późniejszego króla Prus. Zmarł w Petersburgu, gdzie spędził 2 ostatnie lata życia. Jego najwybitniejszym dziełem jest dekoracja rzeźbiarska Arsenału w Berlinie, składająca się m. in. z 22 zworników przedstawiających głowy ludzi umierających na polu bitwy. Najważniejszy budynek jego projektu, zamek Berlinie został zburzony w 1950 po częściowym zniszczeniu w czasie II wojny światowej.
Ważne dzieła:
w Polsce 
w Niemczech 
  • dekoracja Arsenału w Berlinie, 1698-99
  • zamek w Berlinie, zniszczony w czasie II wojny światowej i ostatecznie rozebrany przez komunistyczne władze w 1950 r. (choć jego stan pozwalał na odbudowę), zachował się ryzalit wejściowy, przeniesiony w inne miejsce, 1699-1707
  • pomnik konny Wielkiego Elektora brandenburskiego księcia Fryderyka Wilhelma na dziedzińcu pałacu w Charlottenburgu (Berlin), 1689-1706
  • nagrobek Männlicha w kościele św. Mikołaja w Berlinie, 1700
  • zespół sarkofagów królewskich w berlińskiej katedrze, 1705-13
  • willa Kamecke w Berlinie, 1711-12, zburzona
dzieła przypisywane Schlüterowi 
  • dekoracja rzeźbiarska fasady kaplicy królewskiej w Gdańsku, zbud. 1678-81
  • rzeźby na fasadzie kamienicy przy ul. Długi Targ 20 w Gdańsku, 1680
  • krucyfiks w ołtarzu Św. Krzyża w kościele franciszkanów w Warszawie
Zobacz także : Ciekawostki:
  • W drodze uznania szczególnych zasług dla kultury niemieckiej na ziemiach polskich warszawski plac Krasińskich nazwano w latach 1941-45 imieniem Andreasa Schlütera (Andreas-Schlüter-Platz).
Bibliografia:
M. Karpowicz, "Barok w Polsce", Warszawa 1988
"Sztuka baroku. Architektura. Rzeźba. Malarstwo", Könemann, Köln 1997

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.