Andrzej Alojzy Ankwicz (1774 - 26 marca 1838), arcybiskup lwowski.
Studiował w Krakowie i Wiedniu. Przyjął święcenia kapłańskie w 1810. Był kanonikiem, rektorem seminarium oraz dyrektorem studium teologicznego w Ołomuńcu. 15 marca 1815 został mianowany arcybiskupem Lwowa obrządku łacińskiego, przyjął sakrę biskupią 15 sierpnia 1815. Jego poprzednikiem w metropolii lwowskiej był Kajetan Ignacy Kicki.
Ankwicz zapisał się w historii diecezji jako energiczny zarządca, dbający o dyscyplinę duchowieństwa oraz rozwój kultu liturgicznego. Troszczył się również o oświatę ludową. Jako polityk sprzeciwiał się polskim ruchom niepodległościowym i sprzyjał polityce domu Habsburgów. W 1817 uzyskał od cesarza austriackiego tytuł prymasa Galicji i Lodomerii (dla siebie i kolejnych arcybiskupów Lwowa). Rektor Uniwersytetu Lwowskiego po reaktywacji uczelni.
30 września 1833 przeniesiony na arcybiskupa Pragi. We Lwowie zastąpił go duchowny austriacki Franciszek Kajetan Luschin.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.