Aminokwas jest związkiem chemicznym, zawierający grupa aminowa|grupę aminową
(zasadową) oraz grupę karboksylową (kwasową).
Aminokwasy są rozpuszczalne w wodzie.
W zależności od położenia grupy aminowej, możemy wyróżnić α, β, γ, δ i ε-aminokwasy. Ze względu na liczbę grup aminowych i karboksylowych wyróżniamy aminokwasy:
  • obojętne - gdy jest tyle samo (zwykle po jednej) grup aminowych i karboksylowych
  • kwaśne - gdy przeważa liczba grup karboksylowych
  • zasadowe - gdy przeważa liczba grup aminowych
Szczególne znaczenie mają aminokwasy ze względu to, że są podstawowymi jednostkami budulcowymi białek oraz polipeptydów. W skład białek i polipeptydów wszystkich organizmów żywych wchodzi 20 "podstawowych" aminokwasów, które są α-aminokwasami szeregu L oraz wiele innych, w większości będących pochodnymi aminokwasów podstawowych.
Skrót Pełna nazwa Typ aminokwasu Masa Punkt izoel. Wygląd Uwagi
A Ala Alanina obojętny hydrofobowy alifatyczny 89.09 6.11
Aminokwas -
C Cys Cysteina obojętny hydrofilowy aminokwas siarkowy 121.16 5.05
Aminokwas -
Dwie cysteiny mogą utworzyć mostek dwusiarczkowy tworząc tzw. cystynę
D Asp Kwas asparaginowy kwaśny 133.10 2.85
Aminokwas -
E Glu Kwas glutaminowy kwaśny 147.13 3.15
Aminokwas -
F Phe Fenyloalanina (*) obojętny hydrofobowy aromatyczny 165.19 5.49
Aminokwas -
G Gly Glicyna obojętny hydrofilowy 75.07 6.06
Aminokwas -
Ponieważ przy węglu α znajdują się dwa atomy wodoru, glicyna nie jest optycznie czynna.
H His Histydyna (*) zasadowy 155.16 7.60
Aminokwas -
I Ile Izoleucyna (*) obojętny hydrofobowy alifatyczny 131.17 6.05
Aminokwas -
K Lys Lizyna (*) zasadowy 146.19 9.60
Aminokwas -
L Leu Leucyna (*) obojętny hydrofobowy alifatyczny 131.17 6.01
Aminokwas -
M Met Metionina (*) obojętny hydrofobowy 149.21 5.74
Aminokwas -
zawiera siarkę
N Asn Asparagina
(Amid kwasu asparaginowego)
hydrofilowy 132.12 5.41
Aminokwas -
P Pro Prolina hydrofobowy heterocykliczny 115.13 6.30
Aminokwas -
Może zakłócać takie struktury białka jak helisa alfa i harmonijka beta.
Q Gln Glutamina
(Amid kwasu glutaminowego)
hydrofilowy 146.15 5.65
Aminokwas -
R Arg Arginina (*) zasadowy 174.20 10.76
Aminokwas -
S Ser Seryna obojętny hydrofilowy hydroksyaminokwas 105.09 5.68
Aminokwas -
T Thr Treonina (*) obojętny hydrofilowy hydroksyaminokwas 119.12 5.60
Aminokwas -
V Val Walina (*) obojętny hydrofobowy alifatyczny 117.15 6.00
Aminokwas -
W Trp Tryptofan (*) obojętny hydrofobowy aromatyczny i heterocykliczny 204.23 5.89
Aminokwas -
Y Tyr Tyrozyna obojętny hydrofilowy 181.19 5.64
Aminokwas -

(*)Aminokwasy niezbędne
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.