Alojzy Pawełek (1893-1930) - lekarz, instruktor skautowy, następnie harcerski, jeden z pierwszych harcmistrzów ZHP, autor pierwszych podręczników skautowych.
Alojzy_Pawełek -
Urodził się 22 listopada 1893 roku w Warszawie. W 1911 został zastępowym jednego z pierwszych w Warszawie zastępów skautowych, współorganizatorem drużyny skautowej im. J.Ordona na Woli oraz jednym z założycieli drużyny im. Romualda Traugutta. Zainicjował zorganizowanie zastępu z uczniów Klas Rzemieślniczych przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa i w Szkole Technicznej przy Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej. Zastępy te dały początek drużynom im.M.Borelowskiego i im.J.Lelewela. Od 1912 roku prowadził również drużynę skautowa im. M.Konarskiego, która od roku 1915 nosi numer "10 WDH".
Latem 1913 był komendantem pierwszego w zaborze rosyjskim miesięcznego obozu skautowego w Kolbach na Polesiu. Na jesieni został egzaminatorem na kursie drużynowych na Dynasach a w grudniu - oboźnym kursu instruktorskiego w Strachowie pod Warszawą. W 1914 roku współorganizował kurs żeńskiej Komendy Skautowej w Warszawie a w lecie uczestniczył w ogólnopolskim kursie w Skolem. W wyniku działań wojennych znalazł się na terenie Rosji, gdzie również dał początek czterem drużynom skautowym. W 1918 roku w Kijowie zorganizował II kurs instruktorski w willi "Kin Grust". Później w tym mieście został członkiem Naczelnictwa Skautowego. Od 1921 po powrocie do Warszawy, redagował tygodnik "Harcmistrz". Będąc harcmistrzem został dyrektorem naukowym kursu instruktorskiego Warszawskiej Komendy Chorągwi w Kazumiu Polskim.
Ukończył studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 1925 roku uzyskał tytuł lekarza i został wykładowcą a następnie dyrektorem naukowym Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportowców w Poznaniu. Po uzyskaniu tytułu naukowego doktora wszech nauk lekarskich awansował na stopień kapitana i został asystentem w Zakładzie Anatomii Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Odszedł na Wieczną Wartę śmiercią tragiczną 30 października 1930 roku. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
Od lutego 1989 na wniosek Harcerskiego Kręgu Seniorów "Twierdza" skwer u zbiegu ulic: Brylowskiej i Prądzyńskiego otrzymał imię Alojzego Pawełka. W budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im.M.Konarskiego znajduje się tablica poświęcona dh Pawełkowi. Był autorem 21 artykułów w prasie harcerskiej i w czasopiśmie "Wychowanie fizyczne i sport" oraz 10 książek o metodyce harcerskiej ("Młoda drużyna", "Gawędy instruktorskie").
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.