Algorytm Dijkstry, którego nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy - holenderskiego informatyka Edsgera Dijkstry, służy do rozwiązywania problemu najkrótszej ścieżki w graf skierowanym, o nieujemnych wagach krawędzi. W przełożeniu na praktykę może służyć do znalezienia najlepszej trasy między dwiema zadanymi miejscowościami. Kryterium może być czas pokonania, długość, koszt itp.

Zapis w pseudokodzie

Dla grafu G, funkcji wagowej w i wierzchołka s, otrzymamy tablicę d[1] odległości każdego wierzchołka grafu od wierzchołka s.
W tym zapisie funkcja u := Wyjmij-Min(Q) poszukuje wierzchołka u w zbiorze Q, mającego najmniejszą wartość d[2]. Ten wierzchołek jest usuwany ze zbioru Q i zwracany przez funkcję.
Dijkstra(''G'',''w'',''s''):


'''dla każdego''' wierzchołka v w V[G] '''wykonaj'''

 d[v] = nieskończone

 poprzednik[v] = niezdefiniowane

d[s] = 0

S = zbiór pusty

Q = zbiór wszystkich wierzchołków

'''dopóki''' Q nie jest zbiorem pustym '''wykonaj'''

 u = Wyjmij-Min(Q)

 S = suma zbiorów S i {u}

 '''dla każdego''' wierzchołka v, który jest sąsiedni do u '''wykonaj'''

  '''jeżeli''' d[v] > d[u] + w(u,v) '''to'''

   d[v] = d[u] + w(u,v)

   poprzednik[v] = u


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.