Alfons (Alf) Liczmański (ur. 10 października 1904 w Gdańsku - zm. 20 marca 1940 w Granicznej Wsi) - gdański działacz polonijny, harcmistrz.
Współorganizator polskiego harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsku. Twórca drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego (1930), komendant hufca gdańskiego. Od 1935 komendant Gdańskiej Chorągwi ZHP. Redaktor naczelny harcerskiego pisma "Zew" (1935-1938). W latach 1927-1936 nauczyciel w Polskiej Szkole Handlowej w Gdańsku. Aktywny działacz polski, organizator wielu patriotycznych imprez polonijnych w Wolnym Mieście.
Aresztowany w 1939 i osadzony w obozie w Stutthofie. Rozstrzelany 20 marca 1940 w podobozie Grenzdorf (obecnie Graniczna Wieś).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.