Alabanda (Alaband, Albalant, Albaluna, Alba-luna, Allabanda, Bielina, Koniowaszyja), polski herb szlachecki.

"W polu czarnym na półksiężycu srebnym, takiejże barwy łeb koński z szyją w lewo. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie".
  • Najwcześniejsze wzmianki:
Herb z czasów dynastii Piastów, XII wiek.
Alabanda, Azulewicz, Fryzer, Koprowski
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.