Aklimatyzacja - przystosowanie się do innych (nowych dla danego organizmu) warunków klimatycznych lub geograficznych. Aklimatyzacją nazywamy też czas niezbędny dla dostosowania się do rozrzedzonego powietrza na dużych wysokościach.
Bardziej ogólnie (potocznie) nazywamy też przystosowanie się człowieka lub zwierzęcia do jakichkolwiek nowych warunków lub otoczenia.
Aklimatyzacja dotyczy przystosowania zachodzącego w warunkach naturalnych; przeciwnie do aklimacji zachodzącej w warunkach laboratoryjnych.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.