Agonia to proces poprzedzający śmierć, czyli okres bezpośrednio poprzedzający ustanie funkcji życiowych organizmu. Polega na stopniowym zanikaniu czynnosci życiowych. Agonia nie zawsze kończy się zgonem.
W pierwszym etapie dochodzi do upośledzenia czynności układu oddechowego i krążenia oraz ośrodkowego układu nerwowego.
W drugiej fazie krążenie i oddychanie może utrzymywać sie na minimalnym poziomie, przedłużenie się tego stadium przypomina stan śmierci, co znane jest jako zjawisko śmierci pozornej (letarg).
Trzecim etapem jest śmierć kliniczna - ustanie czynności oddychania i krążenia oraz utrata świadomości, w większości przypadków przechodzi w stadium śmierci biologicznej ustroju. Okres interletalny - komórki, tkanki, i narządy mogą wykazywać czynności życiowe. W następnych kilku minutach dochodzi do śmierci mózgu (śmierć osobnicza).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.