Administracja (łac. administrare - być pomocnym), działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami (np. gospodarstem domowym).
Jako system administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji.
Źródeł administracji należy szukać w starożytnych despotiach wschodnich (Egipt, Persja); cechy i zadania wymienione powyżej spełniały także systemy urzędnicze starożytnego Rzymu (w okresie schyłkowym), Bizancjum oraz XII-wiecznego Królestwa Obojga Sycylii. We wczesnym okresie ważną rolę w procesie administracyjnym spełniał Kościół, pod którego opieką znajdowało się częściowo szkolnictwo, szpitale, przytułki. Współczesny system administracyjny nawiązuje do monarchii absolutnej, gdzie administracja spełniała trzy cechy:
  • inicjowała działaność organizatorską
  • rozwiązywała konkretne problemy
  • działała przy pomocy środków niewładczych.
Administracja zespolona, administracja nie-zespolona
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.